Update chuỗi sự kiện mới

Chào các bạn,

 

Huyền thoại Moba sẽ bảo trì để update chuỗi sự kiện mới trong hôm nay, thời gian bảo trì dự kiến như sau:

Thời gian từ: 17h - 19h ngày 01/11.

Thông tin chuỗi sự kiện:

1. Vòng quay may mắn.

2. Thu thập mảnh Tử linh