Mushasi: skin mới Lạc Hoa Nữ Kiếm

Giới thiệu trang phục

Lạc Hoa Nữ Kiếm

Mushasi

 

Xem tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=FiJQ5v9o8Es