Lạc Long Quân: trang phục cho Poseidon

Giới thiệu trang phục

LẠC LONG QUÂN

Con Rồng Cháu Tiên

 

Xem tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=fKZNAJK0huA