Code FULL ngọc 5

Link nhận code : http://moba.vn/giftcode/2016/Code_Full_Ngoc_5.html
Nhận thêm các code khác tại : 

Thông tin code : Bảo thạch tùy cơ lv4 x45